Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Buse KIZILIRMAK, Murat ASLAN

NO Makale Adı
1605595175 POP ART’IN GELİŞİMİNDE SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİNİN ETKİSİ

İkinci Dünya savaşından sonra sanatın ve yaşamın tüm alanlarında meydana gelen köklü değişimler ile farklılaşan tüketim biçimleri, Pop Art sanat akımını ortaya çıkarmıştır. Dadaizim ve Soyut Dışavurumculuğa karşı duruş olarak doğan Pop Art, gündelik yaşamının sıradan nesnelerine sanatsal bir anlam katarak kendi varlığını oluşturmuştur. Kitle iletişim araçlarının etkisiyle İngiltere’de ortaya çıkan Pop Art akımı, eş zamanlı olarak Amerika’da da kendisini göstermeye başlamış ve döneminin ünlü sanatçıları sanatsal üretimlerinde gündelik yaşamının bir parçası olan sıradan nesneleri anlamlaştırarak kullanmışlardır. Birim tekrarlarından oluşan kompozisyonlarını destekleyecek sanatsal bir anlatım aracı olarak serigrafi baskı tekniğini yoğun olarak tercih etmeleri tesadüfi olmayacaktır. Ayrıca Pop Art’ın gelişiminde serigrafinin etkilerinde siyasi ve toplumsal olaylar da rol almıştır. İdeoloji ile ilişkili ve istenilen sayıda iş üretme imkânı veren serigrafi baskı özgün, etkili ve çarpıcı bir anlatım dili oluşturmak için tercih edilmiştir. Bu araştırmada amaçlanan Pop Art’ın bu denli gelişmesinde serigrafi baskı tekniğinin etkileri genel bir çerçevede incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pop Art, tüketim kültürü, serigrafi baskı