Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 51  2020/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Özlem KİREÇOĞLU YAVUZ, Emre ŞEN

NO Makale Adı
1603989450 PİCASSO’NUN KÜBİK RESİMLERİNDEKİ KADIN İMGELERİ

Kadının güzelliği hatta kimi zaman çirkinliği bazen acıları, hüzünleri, gözyaşları, sevinçleri ve heyecanları zaman zaman bir şaire, bir ressama, heykeltıraşa, yazara, besteciye ilham kaynağı olmuştur. Bir kadın portresi, kadının çıplak vücudu, asaleti hatta kadının kimliği çok güçlü medeniyetler arasında savaşlara dahi neden olmuştur. 20. yüzyılın en önemli, en farklı hatta en çok eleştiri alan sanatçılarından olan İspanyol ressam Picasso’nun eserlerinde de kadın imgesine sıkça rastlanmaktır. Picasso, özellikle Kübik resimlerinde kadın portrelerini ve kadın bedenlerini farklı geometrik şekillerde parçalayarak ve birleştirerek resmetmesiyle sanata yeni bir yorum getirmiştir. Picasso aslında “Başka sanatçılardan kendime lazım olanı alırım” diyerek birçok sanatçı ve eserinden etkilendiğini ve kendi çalışmalarında uygun bulduklarını kullandığını hiç çekinmeden ifade etmiştir. Bu çalışmanın amacı Picasso’nun kübik resimlerinde kadın imgesi barındıran eserlerini incelemektir. Bu sebeple yapılan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum tespiti modeli olup, veriler doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, Picasso’ya ait çalışmalardaki kadın imgesinin incelenmesi açısından önemlidir.


Anahtar Kelimeler: Picasso, kadın imgesi, kübizm, kadın portreleri, modern sanat