Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 53  2020/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ebru Naz İNANÇ

NO Makale Adı
1601975768 GELENEKSEL VE DİJİTAL MECRALARDA REKLAM

Reklamcılık ortaya çıktığından beri reklamlar, satın alma davranışlarımızı etkileyen ve şekillendiren en etkili kitle iletişim araçlarından biri olmuştur. Yıllardır süregelen televizyon reklamları günümüzde eski etkisini yitirmiş olsa da halen geleneksel reklamcılığın en önemli araçlarından birisidir. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi ile dijital reklamcılık da günümüzde önemli bir reklam aracına dönüşmüştür. Akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi ile internet kullanımın ve sosyal medya kullanıcı sayısının hızla yükselmesi, internet reklamcılığının hız kesmeden büyüyen bir reklam ortamına evrilmesine yol açmıştır. Bugün internete ve getirilerine baktığımızda, alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği ve hayatımızda vazgeçilmez bir konuma geldiği görülmektedir. Geleneksel reklam mecralarının en yaygın kullanılan araçlarından biri olan televizyonun bile reklam alanı daralmış ve dijital mecralarla iş birliği yapmaya başlamıştır. Geleneksel mecraların popülerliğini kaybetmesinin en önemli sebebi geleneksel mecraların tek yönlü iletişim modelini kullanıyor olmasından kaynaklıdır. Dijital mecralarda ise bu durum ortadan kalkmakta, hedef kitle ile etkileşimli bir şekilde iletişim kurulmaktadır. Bu etkileşim müşteriler ile marka arasında bir bağ oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra dijital mecraların bütçelerinin televizyon, dergi, gazete ve billboard gibi geleneksel mecraların bütçelerine kıyasla oldukça düşük olması ve dijital mecraların hedeflenen kitleye direkt olarak ulaşıyor olması firmalar için büyük avantaj sağlamaktadır. Bu araştırmada temel olarak geleneksel reklamcılık ile dijital reklamcılık arasındaki farklar incelenmiştir. Mecra seçiminde hangi reklam mecrasının daha etkili olduğu avantajlarına ve dezavantajlarına göre analiz edilip farklılıkların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.