Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 53  2020/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kerem NAYMAN, Sertel ALTUN

NO Makale Adı
1601121774 2017 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ KAPSAMINDA ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ

Araştırmanın amacı 2017’de yayınlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri belgesine yönelik öğretmen ve okul yöneticilerinin görüş ve deneyimlerini incelemektir. Bunun yanı sıra, araştırmada öğretmenlerin belgede yer alan “B) Mesleki Beceri” yeterlik alanındaki göstergeler ile ilgili düşüncelerinden yola çıkarak uygulama durumlarını tespit etmek hedeflenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımından olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunu farklı kurumlarda görev yapan farklı dallardan 25 öğretmen ve farklı kurumlarda görev yapan 10 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmada, veriler söz konusu belgeye uygun olarak ve uzman görüşü alınarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile elde edilmiştir. Veriler, içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çoğu bahsi geçen belge hakkında olumsuz düşüncelere sahiptir ve çoğu öğretmenin belgeyi bilmemesine rağmen verdikleri cevaplar “B-Meslekî Beceri” yeterlik alanındaki göstergeler ile örtüşmektedir.

Anahtar kelimeler: Öğretmen, okul Yöneticisi, yeterlik, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri