Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Sayı 8, Sayı 52  2020/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aylin Ece ÇİÇEK

NO Makale Adı
1600159170 ULUSLARARASI VE ULUSAL GÜVENLİK, GÖRECELİ GÜÇ POZİSYONLARI VE KÜRESEL YÖNETİŞİM: YENİ KORONAVIRÜS PANDEMİSİNE YANITLAR

Bu makale, küresel yönetişimin 21. yüzyılda katlandığı zorlukları ele alıyor ve yeni koronavirüs salgınının kurumları üzerindeki rolüne odaklanıyor. Tartışma, uluslararası ilişkiler literatüründe liberal uluslararası düzenin dağılıp dağılmadığı konusundaki teorik ikilemi vurgulayan küresel yönetişime genel bir bakışla başlıyor. Bu yaklaşım, Covid 19 ‘un halk sağlığı krizine hem ulusal hem de uluslararası tepkilerin analizi için zemin hazırlayacaktır. Makale, ulusal politikalar arasındaki etkileşimin, iç-dış politika ayrımını niteliksel bir bakış açısıyla ilişkilendirerek devletlerin uluslararası davranışına nasıl dönüştüğünü vurgulamaktadır. Bir vaka çalışması olarak makale, Dünya Sağlık Örgütü'nü uluslararası sistemdeki küresel yönetişim kurumunun en önemli örneği olarak analiz ediyor. Ulusal boyutla ilgili karşılaştırma amacıyla, krize verilen ulusal tepkilerin uluslararası duruşlarına dönüştüğü örnekler olarak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Rusya, Türkiye ve Birleşik Krallık örneklerini almaktadır.

Kelimeler: Ulusal güvenlik, güç, halk sağlığı, uluslararası sistem