Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Sayı 8, Sayı 52  2020/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa ŞEKER

NO Makale Adı
1597354370 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK TARİHİ KÜLTÜR ÖGELERİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Sosyal bilgiler, sosyal bilimlere ait disiplinlerin bir potada eritilmesi sonucu oluşturulmuş bir çalışma alanı olarak aynı zamanda değerler eğitiminin verildiği bir derstir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maddi, manevi, kültürel ögeler, kazandırılması hedeflenen hassasiyetler ve kıymet verilen model şahsiyetler gelecek nesillere eğitim öğretim aracılığıyla sunulmaktadır. Bu araştırma, eğitim-öğretim süreçlerinden geçen öğrencilerin Türk tarihini, kültürünü, değerlerini ve kavramlarını ne seviyede kazandıklarının tespiti açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla, öğrencilerin geçmişiyle bağının güçlendirilmesi, sahip olduğu kültürün maddi ve manevi zenginliklerine yönelik farkındalığın sağlanması ve gelecek nesillere de aynı zenginliklerin sağlıklı bir şekilde aktarılması için hassasiyet sahibi nesillerin yetiştirilmesi eğitim-öğretim süreçleri açısından çok önemlidir. Bu çalışmayla, öğrencilerin Türk tarihi hakkındaki bilgi seviyelerinin araştırılması ve içinde bulundukları durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu araştırma, farklı ortaokul kategorisindeki (normal ortaokul, imam-hatip ortaokulu, özel ortaokul) sosyal bilgiler dersi öğrencilerinin Türk tarihi kültür ögelerine yönelik algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma; İstanbul iline bağlı Avcılar, Bağcılar, Esenler, Kâğıthane, Ümraniye, Kartal, Pendik, Küçük Çekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde eğitim-öğretime devam eden 368 ortaokul öğrencisi ile yapılmış, araştırmayla öğrencilerin Türk tarihine ait şahsiyetler, yazılı kültür ögeleri ve Türk tarihi kavramları hakkındaki bilgi seviyeleri incelenmiştir. Bu araştırma çerçevesinde genel olarak baktığımızda; imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin milli ve manevi ögelere yönelik başarıları onların kültür dersleri noktasında daha yoğun bir eğitime tabi tutulmuş olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca öğrencilerin bu başarılarının cinsiyet değişkeninden bağımsız olarak onların gerçek akademik performansından kaynaklandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Tarihi, Kültürel Ögeler