Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 37  2019/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Murat FIRAT

NO Makale Adı
1593514707 SOSYAL MEDYANIN YENİ NESİL SANATÇILARA ETKİSİ

İlk bilgisayarın üretilmesi ile başlayan dijital teknolojinin tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, bilgisayarların hayatın her alanına yayılması ivme kazanmıştır. Bir çok alanda olduğu gibi sanatı da etkisi altına almıştır. Bilgisayar teknolojileri ile harmanlanarak ortaya çıkan dijital sanatlar, yazılım teknolojilerinin gelişmesi ile üretim, internet ve sosyal medyanın ortaya çıkması ile de sanatseverlere sunulma açısından değişim geçirmiştir. Günümüzde geleneksel yöntemlerle eser üreten sanatçılar da artık üretim aşamasındayken ya da eseri sanatseverlere sunarken teknolojiyi kullanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırmada, sosyal medyanın yeni nesil sanatçılara etkisi kapsamında, dijital sanatçıların sosyal medya kullanımları ile sosyal medya platformlarından ne şekilde verim alabileceğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veriler sosyal medya platformlarından kullanıcı datalarını alabilen ve analiz edebilen Ritetag yazılımı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen buldulardan bazıları şu şekildedir: (a) Sanatçı, sosyal medya platformlarının yoğun kullanıldığı zaman dilimlerinde paylaşım yaparsa yüksek etkileşim almaktadır, (b) Sanatçı, popüler olan paylaşım etiketlerini kullanırsa yüksek etkileşim almaktadır, (c) Sanatçı, sanat galerilerinin sosyal medya platformlarını yoğun kullandığı zaman dilimlerinde paylaşım yaparsa, sanat galerileri ile daha fazla etkileşime girmektedir.


Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatçı, Sosyal Medya, Yeni Nesil, Dijital Sanat