Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 48  2020/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Meryem HAYIR-KANAT, Aslı GÖRGÜLÜ-ARI

NO Makale Adı
1589711126 COVID-19 PANDEMİSİNİN TAKİP EDİLDİĞİ MEDYA KAYNAKLARI VE GÜVENLİ BULUNMA SEVİYELERİ

Pandemiler, insanlık tarihi boyunca toplumları ve bu toplumu oluşturan bireyleri büyük çaplı hasar oluşturacak şekilde derinden etkilerken, sadece sağlık bakımından etkilemekle kalmayıp, ekonomik ve sosyal faaliyetlere de darbe vurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi, geleneksel toplumlarda insanlar, ailedeki sözlü iletişime, arkadaşlıklarına, uzun süreli komşuluklarına ve duydukları bilgi ihtiyacını karşılayacak diğer tüm sosyal iletişimlerine sıkı sıkıya bağlanırlar. Sosyal iletişimin sınırlandırıldığı pandemi sürecinde ise bu bilgi kaynaklarından da bilgi akışı sınırlanmış, onun yerini büyük oranda medya almıştır. Modernleşmiş toplumda medya; bilgi ve haber verme, toplumsallaştırma, kamuoyu oluşumuna katkı sağlama, eğitme ve eğlendirme gibi toplumsal hayata dair birçok özelliği içinde bulundurmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde ve tüm dünyada görülen Covid-19 pandemisi sürecince, bireylerin hastalık hakkında bilgi almak için kullandıkları medya araçlarının, farklı bireylerin cinsiyet, yaş, medeni durum, yaşanan il, eğitim durumu, meslek bilgisi, bildiği dil, ailede birlikte yaşadığı kişi sayısı, ailenin toplam gelir aralığı gibi değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada ilişkisel tarama yöntemi seçilmiş, ilişkisel tarama türlerinden ise açımlayıcı model kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, vereceğimiz mesajın toplumun hangi kesimine ulaşmasını istiyorsak ona yönelik medya aracının seçilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Evlilere, yaşlılara, kadınlara, düşük gelirli ve eğitim düzeyi daha zayıf gruplara ulaşmak isteniyorsa, televizyon kanallarının en önemli medya aracı olarak seçilebileceği, eğer gençlere, erkeklere, bekârlara, iyi eğitimli gruplara ve üst gelir gruplarına ulaşmak isteniyorsa, başta Twitter olmak üzere sosyal medya araçlarının kullanılmasının faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 15 yaş altındaki bireylere yönelik sosyal medya aracı seçilmek istendiğinde ise, İnstagram ve Youtube, daha ileri yaş kesimine ulaşmak için ise Facebook ve WhatsApp'ın en etkili araçlar olarak kullanabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Medya Araçları, Sosyal Medya, Açımlayıcı Model