Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 51  2020/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağdaş YÜKSEL

NO Makale Adı
1589285175 İSTANBUL’UN OSMANLI İDARESİNE BIRAKILMASI HAKKINDA İNGİLTERE PARLAMENTOSUNDA YAPILAN OTURUM

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Çok ağır şartlar içeren bu antlaşma neticesinde İtilaf Devletleri imparatorluğun birçok bölgesini işgal etmişler ve Osmanlı ordusunu dağıtmaya başlamışlardır. Bundan sonra İtilaf Devletleri arasında Osmanlı İmparatorluğu ile yapılacak barış antlaşması hakkında tartışmalar başlamıştır. Barış görüşmeleri sürecinde en önemli meseleler Boğazların geleceği ve İstanbul’un Türklere bırakılıp bırakılmayacağı tartışması olmuştur. Bu konu Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri arasında tartışılırken aynı zamanda İngiltere Parlamentosu’nda da gündemi meşgul etmiştir. Bu makalede İngiliz Hükümeti’nin İstanbul’un geleceği ve Boğazlar rejimi hakkında verdiği karar ile bunu değerlendirmek üzere İngiltere Parlamentosu’nda yapılan oturum analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı, İngiltere, İstanbul