Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 48  2020/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Davut HOTAMAN

NO Makale Adı
1584013642 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİNİN KULLANIMI

Eğitim, genel anlamda kasıtlı kültürleme sürecidir. Buradaki kasıt kavramı, beklentileri tesadüflere bırakmayan, dolayısıyla istenmedik durumları dışarda tutan bir programa vurgu yapar. Bu program ne kadar doğru ve etkili bir şekilde düzenlenmiş olursa olsun, süreç sonunda yine de ölçme ve değerlendirme işlemleriyle kalite kontrolü yapılır. Eğitimde gerçekleşen ölçme ve değerlendirme işlemleri, hem öğrencinin, hem de programın etkililiği açısından dönütler sağlar. Bu durum, sürecin etkilice yeniden düzenlenmesine de yol gösterici olur. Ürüne ya da sonuca dayalı geleneksel öğrenci değerlendirme yaklaşımlarından, sürece dayalı alternatif değerlendirme yaklaşımlarına geçişte karşılaşılan sorunlardan biri de, öğrenciye ait birden fazla alternatif ölçme aracıyla toplanan verilerin bir arada değerlendirilmesi güçlüğüdür. Öğrencilere ait tüm verilerin, öğrencilerin akademik başarılarını sağlıklı bir şekilde belirlemede kullanılması, süreç değerlendirme yaklaşımının başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Eğitsel veri madenciliği, farklı kaynaklar kullanılarak eğitsel sürece ilişkin elde edilen büyük miktardaki verilerden, şimdiki ve gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayacak bağıntı ve kuralların bilgisayar program kullanılarak aranmasıdır. Bu işlemle, desen tanıma yöntemlerinden herhangi birini veya birkaçını kullanarak çok büyük bir veri ambarı içerisindeki desenlerin, benzerliklerin ve korelasyonların tespit edilmesi ve anlamlandırılması sağlanabilir. Portfolyo (ürün dosyaları/Performan dosyaları), rubrikler, öz ve akran değerlendirme, performans değerlendirme gibi süreci değerlendirmeyi amaçlayan ölçme araçlarından elde edilen verilerin bir bütünlük içinde değerlendirilmesi sağlanarak, sadece öğrencinin akademik başarısına ilişkin bağıntılar değil, öğrenciye, öğretmene, okula ve derslere ait bağıntılar da elde etmek mümkün olabilecektir.

Anahtar Kavramlar: Değerlendirme, alternatif değerlendirme, veri madenciliği, eğitsel veri madenciliği