Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuba BATU

NO Makale Adı
1583430775 GÜNDEM VE SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE SERAMİK SANATININ GÜNCEL KONULARLA İLİŞKİSİ

Günümüz dünyasında, iletişim araçlarının çeşitliliği ve haber alma hızımız düşünüldüğünde, her konunun bu kadar birbirine entegre olduğu bu ortamda, sanat gibi toplumun her kesimine hitap edebilecek farklı düzeylerde icra edilebilen bir dalın güncel konuları barındırmayacağını ya da gündemden uzak kalabileceğini düşünmek yanlış olacaktır. Çünkü sanatçı hayata tüm duyarlılığıyla maruz kalan kişidir. İster istemez içinde bulunduğu ruh halini, duruma dair fikirlerini ve hatta idealize ettiği politik-siyasi-sosyal durumu sanatına yansıtmaktadır. Bu makalede sanatın gündem ile ilişkisi bağlamında Türkiye’de seramik sanatının güncel, politik-siyasi ya da toplumsal konular ile ilgisi, örnekler üzerinden araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: seramik sanatı, gündem, güncel sanat, politika