Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 48  2020/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mehmet Devrim TOPSES

NO Makale Adı
1583135071 TÜRKİYE TOPLUM YAPISININ TANIMLANMASINDA TEMEL KAVRAMLAR OLARAK PATRİMONYALİZM VE KORPORATİZM

Anahtar Kelimeler: toplumsal yapı, toplumsal değişme, Türk modernleşmesi, tarihsel materyalizm, Patrimonyalizm, Korporatizm