Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 47  2020/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ebru Nalan SÜLÜN

NO Makale Adı
1581376529 TÜRKİYE’DE 2000 SONRASI SANAT PİYASASINDA SANATIN KURUMSALLAŞMA EĞİLİMİ: ARTER ÖRNEĞİ

2000’li yıllar Türkiye’de; neo-liberal politikaların sonucunda sermayenin merkezi bir ruhla yönetildiği, yurt dışı sermaye kaynaklarına ilginin arttığı bir süreci temsil etmektedir. Bu dönem; kurumlar yoluyla görünür olan koleksiyonlar aracılığı ile özel müzeciliğin gelişim gösterdiği, sanat yönetimi olgusunun özel şirketlere tasfiye edildiği bir dönemi temsil etmektedir. Türkiye’de yaşanan 2001 ekonomik krizinin ardından yürürlüğe giren 2004 ekonomik teşvik yasası ile sanat yatırımında ivme elde edilmiştir. 2000’li yıllarda özel sermaye sahipleri tarafından açılan müzelerin yanında sanat kurumları da gündemde yer edinmeye başlamış ve bu kurumsal yapılar, gerçekleştirdikleri etkinlikler ile özel müzeler gibi sanat gündemini değiştirme sürecine girmişlerdir. Açılan özel müzelerin yarattığı etki ile sanat kurumları ve galerileri, toplumda gelişen kültürel yapının bir parçası olmuşlardır. Vehbi Koç Vakfı; ARTER aracılığı ile, edindiği çağdaş sanat koleksiyonunu izleyenlere sunarken aynı zamanda da koleksiyonunu geliştireceği bir saha yaratmıştır. Çalışma kapsamında; ARTER özelinde kurumun 2010 yılındaki açılışından 2019 ARTER Dolapdere dönemine dek gelişen kurumsal yapısı, sergiler tarihi üzerinden analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ARTER, sanat kurumu, Türkiye, müze, sanat piyasası