Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Semih ODUNCU

NO Makale Adı
1580911355 İLLÜSTRASYON VE FOTOĞRAF KULLANIMININ ŞEHİRLERİN TANITIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI (ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ)

Kent tanıtımları, birey ile şehir arasında bir ilişki kurmakta ve turizme katkıları açısından ekonomik alanlarda kendine yer edinmektedir. Aynı zamanda her şehir kendine ait bir kimliğe sahiptir. Bunun korunabilmesi ve sağlıklı olarak başka nesillere aktarılabilmesi yine kent tanıtımları ile mümkün olabilmektedir. İllüstrasyon ve fotoğraf, tanıtım ürünlerinde kullanılan iki farklı görsel iletişim tekniğidir. Her iki tasarım tekniğinin tanıtımlarda kullanılmasının temel sebebi insanlarda ilgi uyandırmak ve tanıtılan konu ya da obje hakkında bilgi vermektir. Reklam alanında daha nitelikli ürünlerin tasarlanması, tanıtımın özgün ve dikkat çekici olması ile yakından ilgilidir. Her iki tekniğin kullanımı ile ortaya başarılı ürünlerin çıkması mümkündür. Fakat her iki tekniğin de hedef kitleye hissettirdikleri birbirinden farklıdır. Bu doğrultuda reklamın başarıya ulaşma yüzdesi her iki teknikte değişkenlik gösterebilmektedir. Araştırmada iki tasarım tekniği karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Eskişehir için yapılan tasarımlar ve fotoğraf çekimleri doğrultusunda, Sakarya Üniversitesinde, şehir tanıtımları ile teknik ve estetik açıdan alakalı olduğu varsayılan bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ise verilen cevaplar ve açıklamalar doğrultusunda, tanıtım ürünlerinde fotoğraf ve illüstrasyon kullanımının öğrenciler üzerinde bıraktığı etkiler karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, illüstrasyon, tanıtım ürünleri, grafik tasarım, reklam