Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Figen IŞIKTAN, Oğuz Mert YİĞİTER

NO Makale Adı
1577748528 DİSİPLİNLER ARASI BAĞLAMDA GRAFİTİ UYGULAMALARI

Grafiti, İtalyanca "çizilmiş" anlamına gelen "graffito" teriminin çoğul halidir ve genel kabul gören anlamıyla, çoğunlukla kamusal bir alanda yer alan bir duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimlerdir. Çağdaş sanat bağlamında grafitileri modern şehirlerin vazgeçilmez kişisel iletişim girişimleri olarak tanımlayabiliriz. Sokak sanatının ortaya çıkış tarihi kesin olmamakla birlikte, içindeki en önemli göstergelerinden biri olan grafiti hakkında bazı net tarihler bulunmaktadır. Grafiti ilk olarak tag adı verilen imza kavramıyla ortaya çıkmış ve sonradan anlaşılacağı gibi bir bölgeleşme bir isyan hareketinin en temel noktası olmuştur. İlk olarak 1960’lar New York’u metro istasyonları ve vagonlarında görülmeye başlanmıştır. Modern grafiti dediğimiz tarihsel süreçte sergi alanları şehir sokakları olan sanatçıların gerçekleştirdiği birçok somut örnek varken, zamanla grafiti uygulamalarının galerilerde sergilenmeye başlandığı görülmektedir. New York’un arka sokaklarında başlayan grafiti sanatı kendini farklı disiplinlerde de göstermeye başlamıştır. Marker kalem ve sprey boya ile başlayan bu sokak sanatı, sonrasında sanatçıların anlatımını güçlendirme istemiyle kendini resim, heykel, seramik, mimari ve enstalasyon uygulamaları v.b. gibi alanlarda da göstermiştir. Bu çalışmada grafitinin farklı disiplinlerdeki etkileri sanatçı uygulamaları üzerinden ele alınarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası sanat, Grafiti, Seramik