Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ece KANIŞKAN

NO Makale Adı
1574956830 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATÇISI MUTLU BAŞKAYA'NIN UMUDA YOLCULUĞU

Uygarlıkların başlaması ile insanoğlunun kil kullanımı doğru orantılıdır. Bu eğilim günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Bunun sonucu olarak büyük bir endüstri ve sanat dalı oluşmuştur. Toplumların kültür düzeyi, dinsel inanç ve davranışları, güncel yaşam alışkanlıkları ürettikleri seramik eserlerden anlaşılabilmektedir. Endüstri devrimiyle başlayan teknolojik gelişmeler, insanoğlunun üretimde ne kadar büyük bir ivme kazandığının göstergesidir. Sanat ve bilim birlikteliği, yaratma eylemi ile birleştiğinde ortaya özgün sanat eserleri çıkmaktadır. Sanat ve bilim ortaklığı birçok sanat alanında olduğu gibi seramik sanatında da önemli bir yer almaktadır. Seramik malzemenin günümüz çağdaş seramik sanatında, bir sanat nesnesi ve ifade aracı olarak yerini almış olması aslında uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. Seramik eserlerin üretiminde teknik bilginin yanı sıra sanatçının kendini ifade biçimi ve estetik algısı önemli rol oynamaktadır. Bu birlikteliği kendi ifade tarzı ve estetik algısı ile birleştiren Mutlu Başkaya, izleyiciye toprakla öyküler kurmaktadır... Doğal bir ustalıkla bu sanat dalının zengin seçeneklerini birbiri ardına denemekte ve üretmektedir.

Anahtar kelimeler: Seramik, çağdaş seramik sanatı, seramik sanatçısı, Mutlu Başkaya