Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatih BAŞBUĞ, Özcan ÖZKARAKOÇ

NO Makale Adı
1573208375 MEKTEB-İ HARBİYE-İ ŞAHANE VE MEKTEB-İ TIBBİYE’NİN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE KATKISI

19. yüzyılın başlarında bilim ve teknolojide sağlanan gelişmeler, askeri alana da yansıyarak harp sanatına yeni boyutlar kazandırmıştır. Osmanlı Devleti de bu gelişmelere ayak uydurarak, 1826 yılında geleneksel askeri yapının temeli sayılan Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır. Böylece yeni oluşturulan ordunun subay ihtiyacını karşılamak için 1795’te topçu ve istihkâm subayı yetiştirmek üzere önce Mühendishane-i Berri Hümayun, İstanbul Eyüp’te açılmış, ardından Mekteb-i Harbiye, Sultan II. Mahmud’un emriyle 1834 yılında kurulmuştur. Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye okulları, Türk resim eğitimi açısından büyük öneme sahip okullardır. Özellikle Çallı Kuşağı’nı yetiştirecek kadroların ilk eğitim aldıkları okullar olarak karşımıza çıkan bu okullar, Türk resminde bir döneme damga vuran ressamların yetiştikleri eğitim kurumlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Türk resim sanatı, Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye