Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 38  2019/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Muhammet ERBAY, M. Mert ASLAN

NO Makale Adı
1572296770 ALGI YÖNETİMİNDE SOSYAL DEĞERLERİN ETKİSİ

Bireysel anlamda kişilerin davranışlarını ve hedeflerini etkileyen sosyal değerlerin, örgütsel faaliyet ve amaçlarda da önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Kurum ya da örgüt üyelerinin içinde büyüdüğü ve benimsediği sosyal değerlerle uyum içinde geliştirilen kurumsal hedefler çalışanlar ve üyeler tarafından daha kolay benimsenip içselleştirilmekte, dolayısıyla belirlenen bu amaçların gerçekleşmesi olasılığını güçlendirmektedir. Bununla birlikte, sosyal değerler dikkate alınarak yapılan algı çalışmalarında hedef kitlelerin ilgisini çekmek ve katılımını sağlamak daha kolay olmaktadır. Köken olarak “propaganda” kavramından doğmuş olması nedeniyle onunla hayli benzeşen “algı yönetimi”, iletişim bilimlerinin temel ilkelerinden yararlanılarak ve sosyal değerler dikkate alınarak bir ulus veya topluluğun belirli konularla ilgili algılarını değiştirmek, biçimlendirmek ve yönetmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu tür çalışmaların özellikle dünyanın farklı coğrafyalarında belirli bir pazar payına ulaşmış ve bu alanı genişletmeyi hedefleyen büyük şirketler için olduğu gibi, siyasal partilerin halkla ilişkiler politikaları için de etkili işlevler yürüttüğü çok açıktır. Literatür taraması metoduyla yapılmış olan bu çalışmada güdülen amaç, sosyal değerlerin algı yönetimi açısından önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler : Algı yönetimi, Sosyal değerler, İletişim, Propaganda