Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 42  2019/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sevcan BEŞİKCİ, Gökhan KUZUCANLI

NO Makale Adı
1571138002 DİJİTAL PLATFORMDA KADIN HAREKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ülkemizde sayısı gün geçtikçe artan sivil toplum kuruluşları, özellikle değişim süreçlerinde ekonomik, kültürel, siyasi olmak üzere birçok alanda etkin rol oynamaktadır. Bu doğrultuda günümüzde sivil toplum kuruluşlarının dijital platform kullanımları önem taşımaktadır. Katılımcılarına doğrudan ulaşma imkanı sunan dijital platformlar sayesinde sivil toplum kuruluşları seslerini daha hızlı duyurabilmektedir. Dijital platformların yaygın kullanımı ile katılımcılar organize edilmekte ve harekete geçmektedir. Bu bağlamda toplumsal hareket olarak nitelendirilen kadın hareketleri, dijital platformlar sayesinde etkinliğini arttırmıştır. Bu çalışmada dijital aktivizm üzerine “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”nun twitter üzerinde paylaşmış olduğu içerikler incelenmiştir. Bu doğrultuda 17 Kasım 2016 yılında mecliste görüşülmek üzere sunulan tecavüze yönelik önerge temel alınmıştır. Bu nedenle çalışma 1 Kasım 2016-30 Kasım 2016 tarihleri ile sınırlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital aktivizm, sivil toplum kuruluşları, kadın hareketleri, sosyal medya