Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nursen GEYİK DEĞERLİ

NO Makale Adı
1570186491 MİMESİS, BİYOMİMİKRİ VE MODA İLİŞKİSİ

Doğa, uygarlıkların kültür ve sanat alanlarında farklı şekillenmesini sağlamıştır. Doğanın bir parçası olan insanlar, ilk çağlardan itibaren doğadaki canlı ya da cansız varlıklardan esinlenmişlerdir. Mimesis, sözlükte taklit anlamı ile yer alır. Biyomimetik kavramı 1960’li yıllarda Otto Schmitt tarafından kullanılmıştır. Biyomimikri kavramından ilk olarak bahseden Janine Benyus ise, doğadaki hayvan, bitki, canlı, cansız tüm oluşumların sistemlerindeki çalışma prensiplerinin keşfinin bilim insanlarının yeni fikirler üretmesinde önemli bir anlam teşkil ettiğini ifade eder. Doğa binlerce yıldır tasarımların ve tasarımcıların ilham kaynağıdır. Tasarımda yaratıcılık ve ilham alma, başka alanlarda olduğu gibi moda alanında da önemlidir. Moda özünde olan ve moda paradoksunu yaratan taklit olgusu yanında, moda ürünlerini oluştururken doğayı taklit etmek binlerce yıldır uygulanan bir yöntem olmuştur. 20. yüzyılda Fransız antropolog René Girard ortaya koyduğu Mimetik teorisinde, temel sorun olarak arzunun taklitçi olmasını irdeler. Başkalarının arzularından doğan arzu, diğerlerinin arzularına yön verir. Birey tarafından arzu edilen moda, aslında başka bireylerin arzuları ile belirlenir ve moda trendi başlar. Girard, modanın özünde mimesis yani taklit olduğunu ifade eder. Moda alanında hem bireyler hem de markalar için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan yaratıcılık ise, kopyalanamaz ve taklit edilemez. Bu makalede; mimesis ile sanat, yaratıcılık ile tasarım arasındaki etkileşimler, geçtiğimiz yüzyılda mimesis kavramının moda sosyolojisi ile bağı araştırılmıştır. Çalışmada arzu nesnesi olan moda ürünleri üzerinden, farklı bir bakış açısıyla mimesis kavramı sorgulanmaktadır. Moda alanındaki biyomimetik tasarımlar, moda ürünlerindeki doğayı taklit vurgusu çerçevesinde irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimesis, Moda, Moda Tasarımı, Biyomimetik