Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 36  2019/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aytaç ÖZMUTLU, Sema YOZGAT

NO Makale Adı
1568583087 BİLGİLENDİRME GRAFİĞİ OLARAK ULAŞIM HARİTALARI VE ORDU ŞEHİRİÇİ ULAŞIMI İÇİN UYGULAMA ÖNERİSİ

Hızlı akan kent yaşamına ayak uydurma çabasındaki birey, günlük yaşamını kolaylaştırıcı arıtılmış bilgiye her geçen gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın en çok hissedildiği alanların başında kent içi toplu ulaşım sistemleri gelmektedir. Kent içi ulaşım güçlüklerinin üstesinden gelmek üzere geliştirilmiş farklı türlerdeki ulaşım sistemlerinin içerdiği karmaşık güzergah bilgilerinin daha hızlı ve kolay biçimde, doğru olarak anlaşılabilmesi için modern ulaşım haritaları tasarlanmaktadır. Bir yönlendirme grafiği olarak bilgilendirme tasarımının önemli bir öğesi olan bu ulaşım haritaları, modern dünyanın baş döndürücü trafiğinde ve görsel kalabalıklar karşısında hayatı kolaylaştıran bir bilgilendirme aracıdır. Ulaşım haritaları yardımıyla insanlar bulundukları noktadan ulaşmak istedikleri noktaya giden hat veya hatları, yapmaları gereken aktarmaları kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilmektedir. Bu haritalar yaş, cinsiyet veya dil ayırt etmeksizin geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir. Bundan dolayı ulaşım haritaları evrensel bir görsel dile sahip olmak için, uluslararası ortak grafik kodların (ideogram, ikon, sembol, piktogram, renk vb.) kullanıldığı, sade, açık, anlaşılabilir bir tasarıma sahip olmalıdır. Günümüzde ulaşım haritaları, metro ve tramway gibi raylı ve hafif raylı sitemler için yaygın olarak kullanılırken, karayolu toplu ulaşım araçları için nadiren kullanıldığı görülmektedir. Bu araştırma, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve ilk örneği Harry Beck tarafından 1931’de Londra metrosu için tasarlanmış olan modern ulaşım haritalarını farklı örnekleriyle incelemeyi ve aynı grafik çözümleme anlayışından yola çıkarak karayolu toplu taşıma araçları için bir grafik yönlendirme sistemi uygulaması önermektedir. Bu uygulama önerisi için Ordu kent içi otobüs ulaşım sistemi örneklem olarak seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: grafik tasarım, bilgilendirme tasarımı, yönlendirme grafiği, ulaşım haritaları