Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 39  2019/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Burak ÇAVUŞ

NO Makale Adı
1568226902 RENE GİRARD’IN ARZU MODELİ BAĞLAMINDA DIŞ GÖÇ ROMANLARINDA ÖZNE-NESNE İLİŞKİSİ

1960’lı yıllarda başlayan Almanya’ya işçi göçü hareketliliği, roman, hikâye, şiir gibi anlatıların konusu olmuş, yakın dönem Türk yazınında sıklıkla rastlanılan bir tema haline gelmiştir. Bu çalışmada incelenen romanlar da Almanya’ya işçi göçünün ilk dönemini konu edinen romanlardır. Gerçekçi bir yaklaşımla daha çok Türk göçmenlerin yaşadığı sorunlara odaklanılan bu romanlarda ortak bir yapısal bütünlük görülmüştür. Metinlerin iç bütünlüğünü oluşturan bu yapı özne-nesne ilişkisi doğrultusunda inşa edilmiştir. Çalışmanın odak noktası olan bu ortak yapıya ise Rene Girard’ın “arzu modeli” yöntemi etrafında bakılacak, dış göç romanlarının sözdizimsel bağlamları incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Dış Göç, Türk Romanı, Rene Girard