Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 44  2020/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Özlem TAŞPINAR ŞENTÜRK

NO Makale Adı
1567191687 SERAMİK SANATINDA PETER VOULKOS ETKİSİ

Çağdaş Seramik Sanatı’nın öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı seramik sanatçısı Peter Voulkos (1924-2002), Otis Sanat Enstitüsünde eğitimci olarak görev aldığı dönemde çömlekçi tornasını ustalıkla kullanmıştır. Tornada şekillendirdiği seramikler, sanat ve zanaat arasındaki zihinsel sınırların kaldırılmasını sağlayarak, seramiğin bir sanat disiplini olmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Voulkos ve yetiştirdiği öğrenciler teknik sınırlar ve geleneksel üretimin ötesinde bir dünya keşfederek sınırları zorlamıştır. Voulkos’un sanatsal üretimleri üzerinde; Archie Bray Vakfında bulunduğu yıllar (1951-1954), Black Mountain Koleji, Japon seramik kültürü, Zen Budizmi, klasik Flamenko, caz ve farklı disiplinlerden sanatçılar etkili olmuştur. Voulkos ayrıca estetik, politik, ahlaki değerlerden sıyrılmış olan, geleneksel resme meydan okuyan Soyut Dışavurumculuktan etkilenmiştir. Geçmişte yaşamış ustaların aksine Modernistlerin tuvalin yassılığını vurgulamaları Voulkos’a ilham vermiş ve binlerce yıldır olumsuzluk olarak görülmüş olan, şekillendirme sırasında oluşan çatlamalar, delme, kesme, oyma ve yırtma gibi yöntemleri sürece dahil ederek malzemenin plastikliğini vurgulamıştır. Çağdaş Seramik sanatına yön veren Peter Voulkos, seramik sanatında önemli bir kırılma noktasıdır. Bu bildiri kapsamında Peter Voulkos, seramik sanatında ön plana çıkardığı işlev dışı seramikler ve bu noktaya gelmesini sağlayan etkileşimler çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: seramik, Soyut Dışavurumculuk, Peter Voulkos, heykel