Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 37  2019/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Derya MERİÇ, Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR

NO Makale Adı
1567184964 GELENEK-GELECEK İLİŞKİSİNİN 21. YÜZYIL TEKSTİL SANATINA KAVRAMSAL YANSIMALARI

Tekstil; giyinme ve örtünme gibi ihtiyaçları karşılamasının yanında aynı zamanda bir iletişim ve aktarım aracı olarak da güçlü bir rol üstlenir. Süreç içinde çok çeşitli malzeme ve tekniklerin geliştirilmesi ile de zenginliği artmış; kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya özgün değerlere sahip bir olgu halini almıştır. Tekstil sanatı ise bu uzun süreçte dönüşerek ve evrilerek var olduğu dönemlerin bir yansımasını oluşturmuştur. Dolayısı ile tekstil, gerek malzeme gerek teknik açıdan sanatçılar için büyük potansiyeller taşıyan bir aktarım aracıdır. Çeşitliliği ve sürekliliği ile dünyadaki en yaygın ve yaratıcı sanat biçimlerinden biri olan tekstil sanatı; geleneksel ile geleceği birleştiren yeni olasılıkları ve ifade biçimlerini araştıran, çağdaş yaratıda disiplinlerarası bir platformdur. Birçok sanatçı öncelikle el sanatlarıyla ilişkilendirilen malzemeler ve teknikler ile birlikte yeni kavramları ifade etmeyi öngören, kendi bakış açılarına ve amaçlarına en iyi şekilde hizmet eden seçimleri yaparak yeni yaratılar üretmek peşindedir. Vurgulamak istedikleri kavramlar ve yaratmak istedikleri etkileri ise iletişim ve teknolojideki değişimlerle desteklemektedirler. Bu çalışmada yeni nesil tekstil ve karma medya sanatçılarının odaklandıkları, tekstil sanatına dâhil edilmiş geleneksel ve popüler kültürler arasında var olan sınırlar ve bağlantılar araştırılacaktır. Disiplinlerarası sanata dâhil olan sanatçı ve tasarımcıların gelenekten geleceğe bağ kuran yeni, eski ve yeniden kullanıma hazır ipliklerin ve kumaşların yanı sıra geleneksel olmayan malzemelerden oluşan, küresel görsel bir kültürün yolunu açan çalışmaları incelenecek; kullandıkları geleneksel ve güncel teknikler örneklerle aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: tekstil sanatı, lif sanatı, 21. yüzyıl tekstil sanatı, Kavramsal Sanat, gelenek-gelecek ilişkisi