Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 37  2019/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Asım TOPAKLI, Emine NAS

NO Makale Adı
1564863230 SİNOP İLİ YÖNLENDİRME VE İŞARETLEME TASARIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu araştırmanın amacı, şehrin kimliğine, insanların beğeni ve algı düzeylerine uygun, evrensel, bireylerin işlerini daha çok kolaylaştıracak tasarımlar yapılmasına katkıda bulunmak, çevre grafiklerinin oluşturduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak, özel, kamu ve yerel yönetim makamlarının bakış açılarını bu kapsamda daha bilinçli hale getirmektir. Araştırma, çevre grafiği kapsamında bilgilendirme tasarımı içerisinde ele alınan yönlendirme ve işaretleme tasarımlarının niteliklerinin belirlenmesi üzerine odaklanmıştır. Bu kapsamda Sinop il merkezindeki yönlendirme ve işaretleme tasarımları değerlendirilmiş, bu tasarımların nasıl olması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma, yorumlamaya dayalı nitel bir araştırmadır. Tasarımlar araştırmacılar tarafından literatür taramasından elde edilen veriler doğrultusunda grafik tasarım açısından elle alınıp değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda Sinop il merkezinde kullanılan mevcut yönlendirme tasarımlarının birbirinden farklı renk, tipografi, malzeme, simge, boyut vb. gibi özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca tabelaların birçok yerde birlikte kullanımının algılanmama sorunu yarattığı ve işlevselliği olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca bu tasarımlar görsel bir kirlilik oluşturarak Sinop ilinin görsel kimliğini olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sinop, bilgilendirme tasarımı, yönlendirme tasarımı, işaretleme tasarımı, kent kimliği, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım