Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 36  2019/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nur Esra ATMACA

NO Makale Adı
1564519972 TÜRKİYE’DE HABERLERİN GÜVENİLİRLİK SORUNU VE BASIN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN ÖZELEŞTİRİ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA1

Haber alma özgürlüğünün temel sorunu sayılabilecek güvenilirlik, gazetecilik mesleğine ilişkin güncelliğini yitirmeyen bir eleştiri konusudur. Habere duyulan ihtiyaç azalmasa da gazetecilik mesleğinin prestij kaybı yapılan sayısız araştırmanın ortak sonucudur. Haberin üretildiği kurumların siyasal iktidar, reklamveren ve patron üçgeninde menfaat odaklı yayın politikası güven sorununu yaratan yegane tutumdur. Bu minvalde sadece Türkiye’de değil, dünya çapında üretilen haberlerin uydurma, yalan ya da çarpıtılmış olması okuyucunun/izleyicinin daha çok dikkatini çeken bir durum haline gelmiştir. Ancak tablonun, genel sıralamada Türkiye’nin medyasına en az güvenen ülke olduğu gerçeğini işaret etmesi, basın çalışanlarının bu ortamı nasıl değerlendirdiği sorusunu da akıllara getirmektedir. Bu çalışmada basın çalışanlarına yönelik belli başlı alan araştırmalarının sonuçları ve bu sonuçların ortak paydası ışığında kanıksanan basın ortamının özeleştirisi, 61 basın çalışanının katıldığı bir anketle ortaya çıkarılmıştır. Böylece, bir yandan Türkiye’deki basın ortamı gazetecilerin gözünden yansıtılmaya çalışılırken, diğer yandan da gazetecilik mesleğine ve medyaya ilişkin güvenilirlik olgusu, bu alanda yapılmış güncel araştırma sonuçları ve basın alanında yaşanan dönüşümler ışığında irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: güvenilirlik, gazetecilik, basın çalışanları, alan araştırması, kutuplaşma, dönüşüm, Türk basını