Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 42  2019/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ezgi YEMENİCİOLU NEGİR, Tuba KORKMAZ

NO Makale Adı
1564224065 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU VE RESİM YÜZEYİ OLARAK SERAMİK MALZEME

Kültür tarihinin başlangıcından beri pişmiş toprak malzeme geniş bir kullanım alanına sahiptir. Arkeolojik buluntular ışığında her dönem ve kültürde seramik kap kacaklar ya da kaplama yüzeylerin estetize edilme ihtiyacı ile bezendiği gözlenir. Geçmişten bugüne bir resim yüzeyi olarak seramik malzeme sanatçılar tarafından değerlendirilmiştir. Günümüzde artık disiplinler arası sanat ortamında malzeme kullanımı ile ilgili sınırın da ortadan kalktığı görülmektedir.
Bu bağlamda Türk sanatında Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun yeri resim ve seramik alanındaki çalışmaları bakımından önemlidir. O tek bir sanat türü ile sınırlı kalmamış, seramik malzemeyi de ustalıkla yorumlamıştır. Gelenekseli çağdaşa taşıma anlayışı ile köklü bir malzeme olan seramik ve resim sanatını bir araya getirdiği yapıtları, genç kuşaklar için hala değerli birer örnektir.

Anahtar Kelimeler:Sanat, Plastik Sanatlar, Resim, Seramik, Bedri Rahmi Eyüboğlu