Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 33  2019/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN

NO Makale Adı
1553158961 SANAT SİYASET TOPLUM ETKİLEŞİMLERİ

Sanat eseri, var olduğu dönem içinde sosyal ekonomik koşullar ve kültürel yapı hakkında bilgi verir. Toplumdaki sosyal ekonomik ve politik öğeleri sıralayarak bunlara paralel olan sanat eserlerini kronolojik olarak incelemeye çalışır. Toplumsal yapısı içinde, belli dönemlerde var olan sosyal ve ekonomik davranış biçimleri, sanatın kurallarını ve imgelerin oluşumunu, üslup ve kompozisyon özelliklerini belirler. Sanatın duygusal niteliği yanında bir de düşünce ve ideolojik yanı vardır. Sanat insanların sadece duygularını değil aynı zamanda düşüncelerini de imgelere dönüştürür. Çalışmada,sanat ve siyaset ilişkisine dair değerlendirmeler özetlenmekte,ülkemizde çok partili döneme geçişle demokratik anlayışın toplum tarafından daha etkili anlaşılabilirliği, yaşanan siyasi, ekonomik değişimler ve toplumsal gerçekçi sanat anlayışı ile yansımaları incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Sanat, siyaset, sanat toplum, sanat siyaset