Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 35  2019/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuba GÜLTEKİN, Seda BALKAN

NO Makale Adı
1551346068 KURGULANMIŞ "BEDEN - ÖZNE YAKLAŞIMI"NDA YAŞAM - ÖLÜM KARŞITLIĞI VE ÖTEKİ SANAL GERÇEKLİK

Bu araştırma iki temel problemde yaşam-ölüm karşıtlığını ve öteki sanal gerçeklik kavramlarını sanat eserleri üzerinden açıklamaktadır. İlk aşamada; örnekleme alınan eserlerin yaşam - ölüm karşıtlığına sanatsal açıdan yaklaşımları ve ifade etme biçimleri Barok, Performans ve Medya sanatları üzerinden karşılaştırmalı yaklaşım modeli ve betimsel analiz yöntemleri kullanılarak yorumlanmıştır. İkinci aşamada, öteki sanal gerçeklik yaklaşımı, sanat tarihinde kadının yerini, erkek egemen sanat anlayışa karşı zihniyeti yıkmak isteyen feminist sanat açısından ele alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda sanal gerçeklik ile feminist yaklaşımda gerçekliğin yanılsamalar üzerine inşa eden yönelimlerle özne - beden kurgusunun ilişkisi yorumlanmıştır. Sınırlandırılmış örneklemde; Pierre Le Gros'un "Ölüm Döşeğindeki Genç Stanislas Kostka" eseri, Marina Abramoviç'in "Balkan Baroque" Performansı, Bill Viola'nin "Nantes Üçlüsü" video çalışması kurgulanmış; beden - özne yaklaşımında yaşam - ölüm karşıtlığı, Tracey Emin’in “Benim Yatağım” enstalasyonu, ‘’öteki sanal gerçeklik özne bağımlı bilinç ve kurgulanmış beden’’ açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Barok, Performans, Yeni Medya, Enstalâsyon, Simülasyon, Kurgulanmış Beden