Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 31  2018/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Erdal ÇETİNTAŞ

NO Makale Adı
1545077562 ROMA DÖNEMİ SERAMİK FIRIN YAPISININ YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMESİ ÜZERİNE SOMUT BİR YAKLAŞIM

Antik dönemlerden günümüze kadar elde edilen birçok seramik malzeme olmasına rağmen, bu malzemelerin üretim koşulları ve teknolojileri hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, seramik üretim teknikleri ile ilgili az da olsa bilgilere ulaşılmaya başlanmış, seramik atölyeleri ve pişirimde kullanılan fırın yapıları hakkında önemli veriler elde edilmiştir. Ancak, günümüze kadar ulaşılan bilgiler, eksik veya tahrip olmuş fırınlara aittir. Tamamen sağlam bir fırın henüz bulunamamıştır. Ele geçen fırınlar oldukça basit bir yapıya sahiptir ve hepsi birbirinden farklıdır.
Bu çalışmada; üretim ve fırın yapılarının beraber değerlendirilmesi amacıyla; antik dönem fırın yapıları hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Uygulama bölümünde roma dönemi fırın yapısına uygun fırın inşa edilmiş ve pişirim denemeleri yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile hem arkeolojik olarak hem de seramik üretimi açısından elde edilecek bilgilerin bundan sonraki çalışmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antik Dönem, Fırın, Seramik pişirim