Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 31  2018/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1542794070 GELENEKSEL SANATIN YENİDEN DİZAYNI EMPRESYONİZM

Empresyonizm modern sanatın başlangıcı olarak kabul edilir. Empresyonizm resim sanatını baştan sona yeniden dizayn etmişti. Empresyonist sanatın getirdiği yenilikler o kadar fazla ki sanatçının sanata bakış açısından tutun da seçtiği konulardan konuların işlenişine kadar hemen hemen her alanda büyük bir değişimi gerçekleştirmiştir. Bu değişimler sanat tarihinde yeni kırılmaların yolunu açmış ve modern sanatın öncüsü unvanını almasına hak kazanmıştı. Bunu da empresyonizmin sanata getirdiği yeniliklerde aramak gerekir. Bu yenilikler şöyle sıralanabilir: Soylu konular yerine sıradan konular seçilmiş, ışık bilimsel olarak incelenmiş, renkler saf olarak yan yana sürülmüş, atölyeler yerine açık hava tercih edilmiştir. Anı yakalamak için hızlı çalışmalar yapılmış; bu yüzden tuval boyutları küçük tutulmuştur. Çizgisel perspektif yerine renklerle verilmeye çalışılan hava perspektifi tercih edilmişti. Empresyonizm, kentleşmenin topluma armağan ettiği kafeler, nehir kıyıları, tren istasyonu, caddeler ve diğer tüm kamusal alanları konu olarak ele almıştır. Portrelerde ise sıradan insanları konu almıştır. Tüm empresyonist konular günceldir. Bu yüzden empresyonizm klasik akademik geleneği yıkarak modern sanata giden aşamalardan en önemlisini oluşturur.

Anahtar Kelimeler : Empresyonizm, Renk, Işık