Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 31  2018/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nalân DANÂBAŞ

NO Makale Adı
1542451257 KİL TABLETTEN SERAMİK MALZEMEYE YAZI

Yazı, geçmişten günümüze mağara duvarlarından, kil tabletlere, papirüslere, parşömenlere, kâğıtlara, duvarlara ve tuval vb. taşıyıcılarla birlikte yaşamın her alanında önemli iletişim kurma yöntemlerinden biri olmuştur. Farklı bir anlatımla yazı dildeki sözcüklerin, düşüncelerin, duyguların, işaretler aracılığıyla taşa, kile, kâğıda ve tahtaya aktarılmış halidir. Yazının önemi ve kalıcılığı Latin deyim olan “Verba volant scriba manent”, “Söz Uçar Yazı Kalır” tümcesi ile de bir kez daha vurgulanmıştır. Tarihsel süreçte yazı, ihtiyaçlar doğrultusunda farklılıklar göstermiş ve çeşitli uygarlıklarda farklı yazı biçimleri kullanılmıştır. İlk çağların ilkel yazısı olan resim-yazı, işaretlerin birer göstergeye dönüşmesine ve zamanla sanatta da anlatım dili olarak kullanılmasına öncülük etmiştir. Bu çalışmada duyguların, düşüncelerin ve kavramların işaretler aracılığıyla imgeye dönüşmüş hali olan yazının kısaca tarihsel süreci, sanat-yazı ilişkisi ve günümüz seramik sanatında yansımaları üç seramik sanatçısının yapıtları üzerinden örneklerle ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: kil, yazı, seramik, çağdaş sanat, simge, sembol, işaret