Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 29  2018/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Oktay AHMED

NO Makale Adı
1540292821 MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARI: GEÇMİŞİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

Rumeli Türk ağızları, Anadolu ağızlarının bir parçası olarak kabul edilse de, artık tamamen bağımsız bir gelişme göstermektedir. Gyula Németh’in Rumeli Türk ağızlarının sınıflandırmasına göre, Makedonya Türk ağızları Batı Rumeli ağızları arasında yer almaktadır. Çalışmada Makedonya Türk ağızlarının özellikleri 16. yüzyılda Pietro Lupis Valentiano’nun 1520 yılında yayımladığı tahmin edilen “Opera Nova de M. Pietro Lvpis Valentiano La qual insegna a parlare Turchesco” adlı eserinden başlayarak, Alpay İgçi’nin“17. Yüzyılda Batı Rumeli Türkçesinin Özellikleri” adlı doktora tezi, 19. yüzyıla ait Görgi Pulevski’nin 1873 ve 1875 yıllarında çıkardığı“Dört Dilli Sözlük” ve“Üç Dilli Sözlük” adlı sözlükleri ve günümüzde yaşayan ağızların durumuna kadar incelenmiştir.16. yüzyıldan bugüne kadar Makedonya Türk ağızlarının özelliklerinde çok az değişim olduğu sonucuna varılmıştır..


Anahtar Kelimeler: Makedonya Türk ağızları, Rumeli, ağızları, fonetik, morfoloji