Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eren GÜLLÜ

NO Makale Adı
1540217096 İGOR STRAVİNSKY'NİN İTALYAN SÜİTİ VİYOLONSEL UYARLAMASININ İNCELENMESİ

Rus bestecisi İgor Stravinsky’nin, 1919-20 yıllarında Pulcinella Balesinin farklı bölümlerinden uyarlayarak oluşturduğu İtalyan Süiti, 20. yüzyıl viyolonsel repertuvarında önemli bir yer tutmaktadır. Ateşkuşu (1910) ve Petruşka(1911) gibi önde gelen bale yapıtlarının bestecisi Stravinsky bu çalışmada, Commedia Dell’arte sanatına duyduğu ilgi ve bu sanatı İtalyan Süitine aktarması ile ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca, Stravinky’nin ünlü Rus koreograf ve sanat eleştirmeni Sergei Diaghilev ile dostluğu ve bu dostluğun eserlerin yaratılışındaki büyük rolüne değinilmiştir. Eski İtalyan tiyatro akımı olan Commedia Dell’arte sanatına yaratıcı ve farklı bir biçimde yaklaşan bestecinin; eserde yazmış olduğu 20.yüzyıl orkestrasyon teknikleri, dissonans tınılar ve viyolonsel partisinde bulunan teknik yenilikler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Eser icra edilirken gözetilebilecek çeşitli yorum ve teknik öneriler sunulmuştur. Rus Virtüöz Gregor Piatigorsky’nin viyolonsel partisine kattığı yenilikler üzerinden eser analizi yapılmıştır. Eserin bale sahneleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi, konulu bir müziği anlayabilmemiz ve yorumlayabilmemiz açısından yol gösterici olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İgor Stravinsky, İtalyan Süiti, viyolonsel, repertuvar, Commedia Dell’arte