Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İsmet YÜKSEL

NO Makale Adı
1540214483 ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI VE ÜRETİMİ SÜRECİNDE PROBLEM-ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR

İnsan varoluşundan itibaren yaşamını kolaylaştırmak için içerisinde bulunduğu ortamda doğada hazır bulunan malzemeler ile farklı araçlar yapma zorunluluğu içerisindedir. Gereksinimlerine göre şekillendirilen bu araçlar savunma, beslenme gibi yaşamsal öncelik taşıyan aletler olmuştur. İlk tasarım modelleri yemek yemek için bir kap, kaşık, kendini savunmak için bir bıçak, ok gibi gereçler olmuştur. İlerleyen süreçte ürün tasarımında fiziksel olduğu kadar tinsel ihtiyaçlara da cevap veren ürünlerin yaratım süreci başlamıştır. Endüstri devrimi ile sonrasında nesnelerin tasarlanmasında alışılagelmiş yöntemler terk edilmiş, nesne-kullanıcı ilişkisi çerçevesinde ele alınılarak bambaşka çözümlerle gündeme gelmiştir. Tasarım kavramının yeni bir boyut kazanması ile birlikte ürün tasarımında tinsel yapı terkedilmiştir. Günümüzde ürün tasarımında ihtiyaçlar, tasarımı şekillendiren belirleyici unsurlardır. Bu ihtiyaçların karşılanması için mevcut problemlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Tasarım sürecinin başlangıç noktalarından biri olan “problem belirleme” aşaması faydalı tasarım yapmak için doğru belirlenmesi gereken en önemli unsurlardan biri olmuştur. Çevrenin gözlemlenmesi, tespit edilen problemlerim tanımlanması, çözüm yöntemleri geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi gibi aşamalardan sonra tasarımın ürüne dönüşmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada; tasarımda problem çözüm odaklı yaklaşım seramik alanına indirgenerek, endüstriyel seramik tasarım ve üretimi sürecinde problem-çözüm odaklı yaklaşımlarla, yenilikçi bir bakış açışıyla mevcut problemleri çözmeyi, fayda sağlamayı amaçlayan tasarımlar örneklenmiş ve incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Seramik Tasarımı, Seramik, Ürün