Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 30  2018/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bekir KABAKCI, Fatih BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1539699207 TÜRKİYE’DE İKTİSADİ GİRİŞİMCİLİK OLARAK ÖZEL SANAT GALERİLERİ VE MÜZAYEDELER

Türkiye’de sanatın sunumu noktasında, çeşitli kuruluşlar bünyesinde devlet ve özel galeriler bulunmaktadır. Bu galerilerin dağılımı, banka galerileri, devlet resim ve heykel galerileri, özel galeriler, çeşitli sanayi firmaları bünyesinde faaliyet gösteren galeriler şeklindedir. Türk sanatına ve sanatçısına ekonomik anlamda ciddi bir getirisinin olması beklenen bu tarz kuruluşların sayısı, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında yok denecek kadar azdır. Sanatçı-sanatsever arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlayan bu mekânların ekonomik anlamda sürdürülebilir olması ve desteklenmesi gereklidir. Şahısların veya özel kuruluşların destekleri altında faaliyet gösteren galerilerin durumu, sanatın gelişimine bağlı olarak büyük bir çıkmaz içindedir. Avrupa’nın önemli kültür ve sanat şehirlerinde faaliyet gösteren bu kurumların ziyaretçi sayıları dikkate alındığında Türkiye’deki örnekleri arasında ekonomik anlamda ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu bildiride Türkiye’deki özel sanat galerilerinin ve müzayedelerinin sanat piyasası içerisindeki ekonomik yeri irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Özel sanat galerisi, müzayede, Sanat, Türkiye.