Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 30  2018/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuba KORKMAZ

NO Makale Adı
1539256404 GÜNÜMÜZ SERAMİKLERİNDE GEMİ FORMU

Su üstünde yol alabilmek insanlık tarihini kökten değiştiren bir hareket olmuştur. Bunun için ilkel araçlardan daha donanımlı ve denizler aşabilecek denli güçlü gemiler yapabilmek teknoloji açısından da büyük gelişmelere sebep olmuştur. Sözlükte su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan, büyük deniz taşıtı tanımıyla yer alan geminin ana yurdu İÖ 4000 sonlarında Mısır olarak bilinir. Gemi bizleri bildiğimizin ötesine taşıyan ve merakımızı tatmin ederken yeni yerler keşfetme arzumuzu kamçılayan bir araçtır. Geminin sanatsal ifade aracı olarak kullanımı çok eskilere dayanır. Çini tabaklardan yağlı boya tablolara kadar sanat tarihinde birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Günümüz çağdaş sanatına baktığımızda ise hala estetik ve derin anlamlara sahip bir form olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu araştırma içinde dünyada çeşitli ülkelerde gemi formunun seramik sanatçıları özelindeki kullanım farklılıklarını göstermek hedeflenmiştir. Sanatçıların bakış açısından gemi formunun içeriği ve seramik alanındaki farklı tekniklerin kullanımları üzerinde durulmuştur. Bazı sanatçılar ile birebir görüşmeler yapılarak seçtikleri bu formun kendileri için içerdiği anlam açılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Seramik, Gemi Formu, Çağdaş Sanat