Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 29  2018/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1537451367 ALMAN EKSPRESYONİST SANAT ESERİNDE ESTETİKSİZLEŞTİRMENİN NEDENLERİ

Bireyin ruhsal olarak kendini dışa vurma ihtiyacını duyması Ekspresyonizmin doğmasına neden olmuştur. Sanatçı kendini tanımlarken çıkmazlarını, korkularını, dünyadaki yalnızlığını anlatır. Sanatçının umutsuzlukları, iç sıkıntısı eserlerindeki konulara ve figürlere yansımış, resimlerdeki estetiksizleştirmenin de ana nedenini oluşturmuştur. Ekspresyonist sanatçı yaşadığı olayları çıkarsız bir biçimde resimlerine yansıtmış, resimlerindeki figürleri kendi bakış açısına göre görmek istediği biçimde eserinde ele almıştır. Bu, Ekspresyonist sanatçılardan Kirchner, Nolde, Beckman, Kokoschka’nın eserlerinde çok somut olarak görülür. Sanatçıların hemen hepsi kocaman acılar yığınında çırpınırken korkularını, acılarını, sıkıntılarını eserlerindeki figürlere yansıtmıştır. Resimlerindeki estetiksizleştirmenin de ana nedenini oluşturmuştur. Bu resimlerde zengin bir içerik, korkutucu ve ürkütücü görüntülerin arkasında belli belirsiz bir ruh durumu saklıdır. Öznenin keşfiyle dış dünya gerçeği yeniden dizayn edilir. Ekspersyonistlerin alışılmış tüm sanat kalıplarını ortadan kaldırmak gibi bir amaçları olmamıştır. Onlar yalnızca öznenin en gizli dünyasını keşfetmek ve eserlerinde yansıtmak istemişlerdir. Ekspresyonist eserlerde estetisizleştirme ya da figürlerdeki çirkinlik onların çirkinliğe olan bir hayranlığı değil zorunlu olarak onu doğal yaşantılarının bir gereği olarak görmüşlerdi.
Anahtar kelimeler: Ekspresyonizm, Estetik, Sanat