Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 29  2018/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İbrahim Halil YURDAKAL

NO Makale Adı
1537297951 DEĞİŞEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAM İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında en önemli unsurlardan birisi olan öğretmenlerin lisans düzeylerinde aldıkları eğitimin niteliğinin artması öğretmenlik mesleğinin dolayısı ile eğitimin de niteliğini ve başarısını artıracaktır. Bilgi çağında bilgi birikiminin artması ve değişen toplumsal, siyasal ve bireysel değerlere uyum sağlamak amacı ile lisans programları da diğer tüm programlarda olduğu gibi belirli aralıklarla değişime uğramaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere 25 lisans programının ders ve içeriklerinde düzenlemeye gitmiştir. Yeni programların hazırlanmasında 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) göz önünde bulundurulmuş ve Bologna sürecine uyum kapsamında AKTS yönünden fakülteler arasında standartlık sağlanarak, %25 oranında da seçmeli derslere yer verilmiştir. Değişen programlar içerisinde sınıf öğretmenliği lisans programında da bir takım düzenlemeler göze çarpmaktadır. Yeni sınıf eğitimi lisans programının ders yoğunluğu şu şekildedir: %46 alan eğitimi dersleri, %35 meslek bilgisi dersleri ve %19 genel kültür dersleri. Mevcut düzende 178 saat olan sınıf eğitimi lisans ders saati yeni güncelleme ile 150 saate düşürülmüştür. Bir takım dersler kaldırılmış yerlerine gereksinim duyulan başka dersler koyulmuştur. Benzerlik gösteren bazı dersler ise birleştirilmiştir. Döküman incelenmesi yönteminin kullanıldığı bu araştırmada değişen sınıf eğitimi lisans programı ders ve içerik boyutlarında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni lisans programları, sınıf öğretmenliği, döküman incelemesi