Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 29  2018/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Dursun YENER, Mertcan TAŞÇIOĞLU

NO Makale Adı
1536063802 ONLINE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KALİTE ALGISININ TESPİTİ

Online eğitim üniversite eğitiminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Geçmişte online eğitim farklı üniversitelerde farklı biçimlerde uygulanmaktaydı. Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte online eğitimde nternet aracılığı ile yeni bir biçim kazanmıştır. Öğrenciler coğrafi olarak nerede olurlarsa olsunlar derslerini online olaraak alabilmektedirler. Böylece çalışan insanlar zaman ve mekân engellerine takılmadan bir yükseköğretim programına kayıt olabilmektedirler. Birçok diğer ülke gibi Türkiye’de eğitim sistemini bu yeni eğitim formatına adapte etmiştir. 1980’li yıllarda bu sistem devlet üniversitelerindeki açıköğretim fakülteleri aracılığı ile uygulanmıştır. Ancak vakıf üniversitelerinin sayısındaki artışla birlikte, online eğitim farklı seviyelerdeki bir çok programda daha yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olan online eğitim alan öğrencilerin kalite algıları belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Hizmet pazarlaması, Kalite, Online eğitim