Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 33  2019/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Osman AĞIR, Gül DEMİR

NO Makale Adı
1535053277 RUSYA FEDERASYONU'NDA ÖZERK CUMHURİYETLERİN SİYASAL YAPISI: TATARİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ

Etnik çeşitliliği, devlet yönetimi, devasa coğrafyası ve birçok özelliği ile Rusya Federasyonu şahsına münhasır bir ülke ve medeniyettir. Rusya Federasyonu'nun en karakteristik özelliklerinden birisi özgün bir federatif yapıya sahip olmasıdır. Asimetrik ve hiyerarşik bir düzeni olan Rusya federalizminde federe birimlerin hepsi eşit özerklik haklarına sahip değildir. Örneğin çalışmanın konusunu oluşturan Tataristan Cumhuriyeti, sahip olduğu yüksek düzeydeki özerkliği, bu özerkliğin kazanılması ve sürdürülmesi bakımından Rusya Federasyonu'nun diğer federe cumhuriyetleri arasında farklı ve ayrıcalıklı bir konumdadır. Bu çalışmada, Rusya’daki federal yapı genel hatlarıyla ele alınmış, federe cumhuriyetlerin farklı özerklik durumları, sebepleri ve bu sebeplerin sonucu olarak Rusya federalizmindeki asimetrik yapı incelenmiştir. Asimetrik Rusya federalizmi içerisinde ise Tataristan Cumhuriyeti'ne ayrıca yer verilmiştir. Zira Tataristan Cumhuriyeti; Müslüman-Tatar kimliği, güçlü ekonomisi ve merkezi hükümet ile geliştirdiği iyi ilişkileri sayesinde federe cumhuriyetler arasında özgün bir yönetim olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma, Tataristan Cumhuriyeti'nin özerkliğini ve özgünlüğünü destekleyen olay ve olguları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rusya, federalizm, Rusya Federasyonu, Tataristan, cumhuriyet