Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 26  2018/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sinan SAYIN

NO Makale Adı
1534328820 HAREKETLİ BİLGİLENDİRME VİDEOLARI VE TASARIM SÜREÇLERİ

Bu çalışmada, hareketli bilgilendirme tasarımlarının teknolojileri ile birlikte gelişimleri hakkında bilgiler verilmekte; günümüzdeki bilgilendirme videolarında kullanılan tasarım teknikleriyle birlikte tasarıma eşlik eden ses, müzik, anlatıcı özellikleri ve problemleri irdelenmektedir. Yapılan araştırmalardan, sayısal (dijital) mecralarda sayısı giderek artan bilgilendirme videolarında tasarımsal problemlerin de aynı oranda arttığı gözlemlenmiştir. Bu problemlerin çözüme ulaşabilmesi; konu ile ilgili kavramların ve tanımların doğru olarak ele alınması, irdelenmesi ve tartışılmasıyla mümkündür. Bu bilgiler doğrultusunda verinin nasıl analiz edildiği, hedef kitlenin nasıl belirlendiği, bu belirlemeler ışığında iletinin tonu, nasıl indirgenip görselleştirildiği gibi konular ele alınmış ve uygulanan tasarım öğelerinin oluşturulma süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, veri, bilgilendirme tasarımı, hareketli bilgilendirme tasarımı, hareketli grafik, grafik tasarım, canlandırma, ileti, infografik