Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 29  2018/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Duygu SABANCILAR IŞTIN

NO Makale Adı
1533745547 HATİCE BENGİSU’NUN AĞAÇ BASKILARINDA KADIN İMGESİ

Bu makale, çağdaş Türk baskıresim sanatçıları arasında önemli isimlerden biri olan Hatice Bengisu’nun en eski geleneksel baskıresim tekniklerinden olan ağaç baskı tekniği ile ürettiği çalışmalarına ve çalışmalarındaki kadın imgesine odaklanmaktadır. Türkiye’de birçok sanatçı tarafından ele alınan kadın imgesinin ağaç baskı ile ifade edilme biçimi irdelenerek; kadın sanatçı olarak Bengisu’nun çalışmalarında ağacı ve kadını ele alışı, yorumlayışı ve sanatsal olarak ifade biçimi ağaç baskıları üzerinden incelenecektir.

Anahtar kelimeler: Hatice Bengisu, Ağaç Baskı, Kadın, Baskıresim