Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 25  2018/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hilal SEVGEN ABACI

NO Makale Adı
1533552967 BASKI RESİMDE ANLATIMCI İFADECİLİĞİ İLE GÜLER AKALAN

Güler Akalan'ın gravürlerindeki renk ve nesne unsurlarının oluşturduğu uçsuz bucaksız konu anlatımı bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Cumhuriyetle birlikte sanatın diğer alanlarında olduğu gibi Türk resminde de kimlik oluşturma çabalarına tanık olunmaktadır. Türkiye’de süsleme ve halı kilim desenlerinin yüzeysel ve dekoratif resim yaratmadaki etkilerini görmekteyiz. Başlangıçta biçimsel olarak ortaya çıkan geleneksel etkileşim; süreç içerisinde içselleştirilerek devam etmiş, 1970 sonrası sanatçıların çalışmalarında da etkili olmuştur. Geleneksel sanatla etkileşim, günümüz sanatçılarının bireysel çalışmalarında yoğunlaşarak devam eden bir süreç yaşamaktadır. Güler Akalan’ın da kendi kökenimize ait desenleri çalışmalarında kullandığı görülmektedir. Bu çalışmada, çağdaş bir üsluba sahip olan sanatçının eserlerindeki dışavurumcu anlatıma değinilmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Özgün Baskı Resim, Güler Akalan