Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 27  2018/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hayati ÇİL, Seval ALP

NO Makale Adı
1532947012 KAMUSAL ALANDA HEYKELİN SOSYAL ÇEVRE İLE İLİŞKİSİ

Kamusal alanda yer alan heykellerin geleceğe aktarılan kültürel bir iz olarak düşünüldüğünde kent mekanı için önemi daha da artmaktadır. Günümüzü de kapsayan örneklerin çoğu çevreyle ilişki bağlamında olumsuz durumdadır. Bu durumda, heykeli istençsiz izleyiciye kabul ettirme ve konu anlaşılabilirliği kaygısı büyük rol oynamaktadır. Oysa konu, sosyo-kültürel kabul edilebilirlik, yerleştirme gibi toplumsal açıdan çevre ile ilişkileri iyi kurulmuş açık alan heykelleri istenilen başarıya ulaşabilirler. Bu çalışmada kamusal alanlar için üretilmiş ya da sonradan yerleştirilmiş heykellerin çevreyle ilişkisi bağlamında başarıya ulaşmasını etkileyen ya da sağlayan faktörler ele alınmıştır. Kamusal alanda heykelin çevre ile ilişkisi sosyal çevre bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Heykel, Açık Kamusal Alan, Kent Mekanı, Çevre