Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Seval ALP

NO Makale Adı
1532946729 HEYKEL VE MALZEME İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BETON MALZEME

Heykel sanatında malzeme, sanat tarihi ile paralellik göstermektedir. Modernizmle birlikte değişen durum biçim, içerik ve yöntem dışında malzeme ile de değişkenlik göstermiştir. Heykel kendini klasik malzemelerden kurtarmaya başlamış, mermer, ahşap, metal dışında alternatif malzemelerle de büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Bu bağlamda beton, yaygın olarak mimariyle ilişkilenen karakteristiğinin yanı sıra, yapısı, rengi, dokusu gibi etkileriyle heykel alanında biçimi ve içeriği etkileyen alternatif bir malzeme olmuştur. Bu çalışmada, modernizm ile sanat anlayışında yaşanan değişiklerin getirilerinden biri olan alternatif malzeme çeşitliliğine değinilmiştir. Bu çeşitlilik özellikle beton üzerinden değerlendirilmiş ve çıkarımlarda bulunulmuştur. Örnekler üzerinden malzemenin heykel biçimine kattığı anlam tartışılmış, bu doğrultuda beton malzemenin dili ve biçimde yarattığı etki üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Heykel, Malzeme, Beton