Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 31  2018/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağdaş YÜKSEL

NO Makale Adı
1532349490 TEŞKİLAT-I MAHSUSA VE ÇETE SAVAŞI

Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı Devleti’nin Almanya ile ittifak antlaşması imzalamasından sonra kurulmuştur. İttifak antlaşması sonrasında durumu değerlendirmek için İttihat ve Terakki Cemiyeti bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda seferberlik ilan edilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra gayri nizami harp yürütecek bir Teşkilat-ı Mahsusa’nın kurulması da karara bağlanmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa Enver Paşa’nın teklifi ile ve ona bağlı olarak kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı boyunca Fas, Trablusgarp, Orta Doğu, İran, Kafkasya ve Balkanlarda çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu çalışmada Teşkilat-ı Mahsusa’nın çeşitli coğrafyalarda yürüttüğü faaliyetler analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teşkilat-ı Mahsusa, Enver Paşa, İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti