Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, Merve ERSAN, Çağhan AĞCA

NO Makale Adı
1530514598 AMBALAJ TASARIMINDA İŞLEVSELLİK VE SİLİNDİR FORMUNDAKİ GIDA AMBALAJLARI İÇİN BİR SİSTEM ÖNERİSİ

Ambalaj, ürünün taşınma ve depolanması da göz önünde bulundurularak
elverişli bir malzeme ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde paketlenmesi ya
da sarılması işlemidir. Ambalajlamanın kökeni ilkel insanların yiyeceklerini daha sonra
kullanmak üzere içgüdüsel olarak buldukları çözümlere dek uzanır. Yaşamlarını idame
ettirebilmek için ilk insanlar gıda maddelerini daha sonra tüketmek üzere korumak,
sarmak, saklamak ve taşımak gibi amaçlarla doğada bulunan ağaç yaprakları, meyve
kabuğu, hayvan derisi gibi maddeleri kullanmış, daha sonraları uygarlaşma sürecinde
bu malzemeler sepet, tahta fıçı, şişe gibi nesnelere ve son olarak günümüzde
kullandığımız metal, plastik, cam ya da kâğıt malzemelerden üretilmiş modern
koruyucu ambalajlara dönüşmüştür. Başlangıçta sadece ürünleri koruma ve taşıma
ihtiyaçlarını karşılayan ambalaj tasarımı, ticaret ve rekabetin gelişmesiyle reklam ve
işlevsellik görevlerini de üstlenmiştir. Tüketici ürünü satın aldıktan sonra ambalaj ile
olan ilişkisi bitmez. Ürünü taşırken, açma, kapama, kullanma ve çöpe atma esnasında
sürekli olarak ambalaj ile ilişki içindedir. Tüm bu deneyim onun ürünle ilgili zihninde
oluşan imajı tamamlar ve bir sonraki sefer satın alma kararında etkili olur. İşlevsel
ambalaj tasarımları, herhangi bir ürünün değerini ve genel kullanıcı deneyimini
arttırmanın bir yoludur. Bunun yanı sıra markalar, ürünle ilgili olsun olmasın, ambalaj
tasarımlarına alternatif kullanımları dahil ederek kullanıcı ve ürün etkileşimini
geliştirebilir. Bu çalışmada; ambalaj tasarımı işlevsellik açısından incelenerek, silindir
formundaki gıda ambalajları için bir tasarım önerisi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarımı, işlevsellik, kullanıcı deneyimi, grafik
tasarım.