Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 25  2018/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ebru ALPARSLAN

NO Makale Adı
1530362141 TÜRK CİLT SANATINDA “ÇEHARKÛŞE CİLTLERİN” İNCELENMESİ

Bu çalışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Yazma Eser Kütüphanesinde (Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu) ve Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesinde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, bahsi geçen kütüphanelerde bulunan ve yüzyıllar öncesine uzanan köklü geçmişi ile Türk cilt sanatı bakımından milli miras niteliği taşıyan “Çeharkûşe kağıt ciltler” üzerinde çalışılmıştır. Araştırma sürecinde yapılan incelemelerde tespit edilen ve yazma eserleri kaplayan “Çeharkûşe kağıt cilt” örnekleri; ciltlerin yapımında ve süslenmesinde kullanılan materyal ve “çeharkûşe kağıt cilt” üzerinde görülen motif ve kompozisyon özellikleri gibi niteliksel özellikleri bakımından incelenmiş ve toplam 10 adet yazma eser cildi fotoğrafları ile belgelenerek tanıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yazma eserlerin; kapsam, ait oldukları dönemler ve eser isimleri gibi niteliksel özelliklerine ilişkin bilgiler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu arşiv envanterlerinde bulunan veriler doğrultusunda açıklanmıştır. Çalışma sürecinde incelenen “çeharkûşe kağıt ciltlerin”; asırlar öncesine uzanan geçmişi ile Türk cilt sanatının kıymetli örneklerini temsil ettikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: “Çeharkûşe”, “Çeharkûşe kağıt cilt”, Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Yazma Eser.