Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 25  2018/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1530355856 GELENEKSEL SANATIN TASFİYESİ VE KAVRAMSAL TEPKİ

Kavramsal sanat, 1960’larda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. İlk kez Sol Lewitt’le tanıtılan sanat, anlayış olarak geleneksel sanata karşı çıkarak önemli bir çıkış yapmıştır. Kavramsal sanatın nasıl bir etki oluşturduğu hangi yenilikleri getirdiği çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bunu anlamamız için kavramsal sanatı iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Kavramsal sanat pek çok şeyi yıkmak ve geçmişle hesaplaşmak istiyordu. Sanatın maddesizleştirilmesi ile biçim tamamen zayıflamış, sanatta düşünce önem kazanmaya başlamıştı. Kavramsal sanat batı kültürünün toptan bir eleştirisini yapmış her türlü sanatsal otoriteye ve tekelci anlayışa başkaldırmış. Sanatçı artık yüreğiyle benimsediği bir düşünceyle sanat yapmaya başlamıştı. Kavramsal sanat eserlerin müzelerde sergilenmesine, ticari bir meta olarak alınıp satılmasına karşı çıkarak eserlerin sokağa inmesini sağlamış, sanattan anlamayan geniş halk topluluklarına ulaşmayı sağlamıştır. Estetik tözü ikinci plana atarak sıradan olanı dile getirerek daha önce denenmemişi keşfetmeye çalışmıştır. Herkesin sanatçı olabileceğinin kapılarını açarak sanatta bir devrim gerçekleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kavram, Sanat, Yazı.